NABOVARSEL som kommunen distribuerer på sine nettsider og gjennom sitt nettverkfinner du her:

1. etappe starter i Mysen og har avsluttende runder og målgang i Halden, onsdag 23. august 2023. Start i Mysen er 14:55 og forventet målgang i Halden er ca. kl. 18:00. Rytterne kommer inn i lokal runde i Halden ca. kl. 17:30. Se her for komplett tidstabell med steder i løypa.

Arrangøren er av sikkerhetsmessige årsaker nødt til å stenge veiene en periode der rittet avvikles. Denne stengeplanen ser du i tabellen under. Stengingen gjøres i et sikkerhetsopplegg som ledes av politiet. Nødetatene kan passere, og vil få bistand fra rittets politistyrke ved passering.

Målområdet på Kongens brygge vil være stengt for gjennomkjøring i begge retninger hele dagen fra ca. 06:00 til 21:00. Trafikk fra Tista senter vil sluses ut fra parkeringsplassene tettere på rittet enn stengeplanen under.

Følgende veier sperres:

Strekning fra Strekning til Fra Til Kommentar
Mysen sentrum Mysen sentrum 06:00 18:00 Startområde Mysen – gjelder i begge retninger
Rundkjøring Smedgata/Storgata Mysen sentrum 14:30 14:45
Rundkjøring Smedgata/Folkenborgveien Rundkjøring Smedgata/Storgata 14:15 15:00
Momarken Rundkjøring Smedgata/Folkenborgveien 14:15 15:00
Brennemoen Momarken 14:30 15:00
Rundkjøringer/ramper E18 Brennemoen Rundkjøringer/ramper E18 Brennemoen Stenges politi på kommando
Sekkelstenkrysset Brennemoen 14:45 15:15
Bergerkrysset Sekkelstenkrysset 14:45 15:15
Trøgstad kirke Bergerkrysset 14:30 15:30
E18 ramper Momarken Trøgstad kirke 15:00 15:45
Rundkjøringer/ramper E18 Momarken Rundkjøringer/ramper E18 Momarken Stenges politi på kommando
Rundkjøring Momarken E18 ramper Momarken 15:15 15:45
Ramstadkrysset Rundkjøring Momarken 15:15 15:45
Mysenbrua Ramstadkrysset 15:15 15:45
Rundkjøring Smedgata/Folkenborgveien Mysenbrua 15:15 16:00
Momarken Rundkjøring Smedgata/Folkenborgveien 15:15 16:00
Brennemoen Momarken 15:30 16:00
Rundkjøringer/ramper E18 Brennemoen Rundkjøringer/ramper E18 Brennemoen Stenges politi på kommando
Slitu Brennemoen 15:30 16:15
Rakkestadveien/Tenorveien Slitu 15:30 16:15
Eidsberg kirke Rakkestadveien/Tenorveien 15:45 16:15
Frydenlund Eidsberg kirke 15:45 16:15
Tokerud Frydenlund 15:45 16:30
Kånkrysset, Rakkestad Tokerud 15:30 16:30
Lundkrysset Kånkrysset, Rakkestad 16:15 16:45
Bergenhuskrysset Lundkrysset 16:15 16:45
Sørgård Bergenhuskrysset 16:00 17:00
Velund Sørgård 16:30 17:15
Rahaugen Velund 16:30 17:30
Marcus Thranes gate – Halden/ FV220 Rahaugen 16:30 17:45
Marcus Thranes gate/Ole Dahls gate Marcus Thranes gate / FV220 Stenges politi på kommando
Ole Dahls gate/Fridtjof Nansens gate Ole Dahls gate/Marcus Thranes gate 16:30 18:30 Lokal runde i Halden – gjelder i begge retninger
Tistasenteret Marcus Thranes gate/Fridtjof Nansens gate 16:30 18:30 Lokal runde i Halden – gjelder i begge retninger
Jernbanegata/Tollbugata Tistasenteret 16:30 18:30 Lokal runde i Halden – gjelder i begge retninger
Ohmes plass Jernbanegata/Tollbugata 06:00 21:00 Målområde Halden – Gjelder i begge retninger
Olav Vs gate/Adelgata Adelgata/Festningsgata 16:30 18:30 Lokal runde i Halden – gjelder i begge retninger
Hovsveien/Generalveien Adelgata/Festningsgata 16:30 18:30 Lokal runde i Halden – gjelder i begge retninger
Generalveien/Iddeveien Hovsveien/Generalveien 16:30 18:30 Lokal runde i Halden – gjelder i begge retninger
Ohmes plass Generalveien/Iddeveien 16:30 18:30 Lokal runde i Halden – gjelder i begge retninger
Bybrua Halden Bybrua Halden 16:30 18:30 Lokal runde i Halden – gjelder i begge retninger
Walkers gate/Tista senter Bybrua Halden 16:30 18:30 Lokal runde i Halden – gjelder i begge retninger
Oscars gate/Repslagergata Walkers gate/Tista senter 16:30 18:30 Lokal runde i Halden – gjelder i begge retninger
Oscars gate/Kristian Augusts gate Oskars gate/Repslagergata 16:30 18:30 Lokal runde i Halden – gjelder i begge retninger
Rødsveien/Kristian Augusts gate Oscars gate/Kristian Augusts gate 16:30 18:30 Lokal runde i Halden – gjelder i begge retninger
Major Forbus gate/Wærns gate Rødsveien/Kristian Augusts gate 16:30 18:30 Lokal runde i Halden – gjelder i begge retninger
Wærns gate/Ole Dahls gate Major Forbus gate/Wærns gate 16:30 18:30 Lokal runde i Halden – gjelder i begge retninger
Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 36-44 km/t for denne etappen. Tidspunktene gjelder fartsretning mot rittet dersom annet ikke er oppgitt. Medgående trafikk vil alltid kunne gå lenger, og skal normalt ikke stoppes før «første bil» med takskilt «Vegen stengt» og rødt flagg passerer. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er «siste bil» merket med «SYKKELRITT SLUTT» og grønt flagg (unntaket er målsteder med avsluttende runder. Her skal ikke trafikk slippes opp i mellomtiden hvis ikke annen ordre er gitt). Uniformert politi, mobile vakter, stasjonære vakter og løypevakter vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt.