For å kunne arrangere Tour of Scandinavia, så er vi helt avhengig av frivillig innsats og dugnadstimer.
For 2022 så vil vi trenge ca. 1.100 frivillige til forskjellige oppgaver, så her er det muligheter for lokale lag, foreninger og grupper til å skaffe seg litt inntekter.

Kan du/dere tenke dere å bidra med noe i forbindelse med årets ritt; ta kontakt med
Tone Johansson på e-mail: lton.tone@gmail.com eller på tlf. 901 36 613.

 

Det er også opprettet Facebook-grupper for vaktene de ulike dagene, og her vil det bli lagt ut informasjon så fort det er klart.

Onsdag 10. august:
https://www.facebook.com/groups/3193712897577058

Torsdag 11. august:

Fredag 12. august:
https://www.facebook.com/groups/262533885971416

Lørdag 13. august:
https://www.facebook.com/groups/5640216349325912

Søndag 14. august:
https://www.facebook.com/groups/486899189782151