For å kunne arrangere Tour of Scandinavia, så er vi helt avhengig av frivillig innsats og dugnadstimer.
For 2023 så vil vi trenge ca. 1.100 frivillige til forskjellige oppgaver, så her er det muligheter for lokale lag, foreninger og grupper til å skaffe seg litt inntekter.

Kan du/dere tenke dere å bidra med noe i forbindelse med årets ritt; ta kontakt med
Tone Johansson på e-mail: lton.tone@gmail.com eller på tlf. 901 36 613.