Som det første kvnnelige sykkelrittet i verden har Tour of Scandinavia (Ladies Tour of Norway AS) blitt Miljøfyrtårnsertifisert.
I samarbeid med Viken Fylkeskommune har vi arbeidet hardt med å organisere oss slik at vi kunne møte kravene til sertifisering, og i juni fikk vi beskjed om at alle krav var innfridd, og vi dermed er Miljøfyrtårnsertifisert.

 

Vår overordnede målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhet / miljøpolicy er som følger:

 

Ladies Tour of Norway AS har som mål å arrangere et mest mulig miljøvennlig arrangement. Gjennom å være nyskapende skal vi ta en posisjon som et ledende grønt arrangement internasjonalt.

For å nå dette målet har vi følgende sentrale tiltak:

  • Tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
  • Identifisere og redusere mulige kilder til forurensning
  • Etterstrebe en effektiv bruk av energi
  • Sørge for at forbruksmaterialer holdes på et minimum
  • Sørge for at fokuset på miljø blir en naturlig og integrert del av virksomheten
  • Jobbe proaktivt for å påvirke internasjonalt regelverk i en retning som gjør store sykkelritt mer miljøvennlige

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet

1. Redusere risiko for skade på funksjonærer
Tiltak:
– Krav til synlighetstøy og annet verneutstyr i flere funksjoner
– Planlegge med god margin for å unngå tidsnød under rigging

2. Redusere risiko for skade på deltakere og publikum
Tiltak:
– Stort fokus på sikring av løyper og tilstrekkelig dimensjonering av dette
– God informasjon til publikum i forkant av rittet
– Media
– Infotavler

3. Arbeidsmiljø
– Skape trygghet og sikkerhet i alt arbeid

4. Redusere energiforbruket på arena med 50% sammenliknet med 2021-nivå, samt redusere bruk av aggregat