NABOVARSEL som kommunen distribuerer på sine nettsider og gjennom sitt nettverkfinner du her:

 

3. etappe starter i Kongsberg og har målgang i Larvik, fredag 25. august 2023. Start i Kongsberg er 10:45 og forventet målgang i Larvik er ca. kl. 14:30.  Se her for komplett tidstabell med steder i løypa.

Arrangøren er av sikkerhetsmessige årsaker nødt til å stenge veiene en periode der rittet avvikles. Denne stengeplanen ser du i tabellen under. Stengingen gjøres i et sikkerhetsopplegg som ledes av politiet. Nødetatene kan passere, og vil få bistand fra rittets politistyrke ved passering.

Nansetgata i Larvik (målområdet) vil være stengt for gjennomkjøring i begge retninger hele dagen fra ca. 06:00 til 19:00.

Følgende veier sperres:

Strekning fra Strekning til Fra Til Kommentar
Nybrua Kongsberg Nybrua Kongsberg 06:00 18:00 Startarena Kongsberg – gjelder i begge retninger
Myntgata Thornes vei Numedalsveien/Thornes vei 09:00 11:00 Oppstilling arena – gjelder i begge retninger
Rundkjøring Numedalsveien / Gomsrudveien Rundkjøring Numedalsveien/Thornes vei 10:30 10:45
Rundkjøring E134 Gomsrud Rundkjøring Numedalsveien / Gomsrudveien 10:30 11:00
Rundkjøring Skollenborg – Shell Rundkjøring E134 Gomsrud 10:30 11:00
Rundkjøring Skollenborg -Grosvoldveien Rundkjøring Skollenborg – Shell 10:45 11:00
Efteløt bru Rundkjøring Skollenborg -Grosvoldveien 10:30 11:15
Hvittingfoss Efteløt bru 10:45 11:45
Svarstad Hvittingfoss 11:15 12:00
Steinsholt Svarstad 11:15 12:15
Åmotveien/Siljanveien Steinsholt 11:30 13:00
Sneltvedt Åmotveien/Siljanveien 12:15 13:00
Lillebru Sneltvedt 12:15 13:00
Storemyrvegen-Grønnerødvegen Lillebru 12:30 13:15
Ballestadhøgda Storemyrvegen-Grønnerødvegen 12:30 13:15
Borgestad Ballestadhøgda 12:30 13:15
Eidanger (Ullinvegen) Borgestad Stenges på kommando – reguleres politi
Nystrand Eidanger (Ullinvegen) 12:45 13:30
Langangen – rundkjøring Nystrand 13:00 14:00
Mørjevegen/Langangsvegen Langangen – rundkjøring Stenges på kommando
Tvedalenkrysset – Helgeroa Mørjevegen/Langangsvegen 13:00 14:00
Helgeroa Tvedalenkrysset – Helgeroa 13:30 14:00
Stavern Helgeroa 13:30 14:30
Fritzøe(Larvik jernbaneundergang) Stavern 13:30 14:30
FV 303 Fritzøe FV 303 Fritzøe Stenges på kommando – reguleres politi
Lilletorget/Kongegata Kongegata/Møllegata 13:30 14:30
Jegersborggata/Nansetgata Lilletorget/Kongegata 13:30 14:30
Nansetgata/Dr. Holms vei (Cirkle K) Jegersborggata/Nansetgata 13:30 14:30
Nansetgata/ Oberst Peters vei Nansetgata/Dr. Holms vei (Cirkle K) 06:00 19:00 Arena i Larvik – gjelder i begge retninger
Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 36-44 km/t for denne etappen. Tidspunktene gjelder fartsretning mot rittet dersom annet ikke er oppgitt. Medgående trafikk vil alltid kunne gå lenger, og skal normalt ikke stoppes før «første bil» med takskilt «Vegen stengt» og rødt flagg passerer. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er «siste bil» merket med «SYKKELRITT SLUTT» og grønt flagg (unntaket er målsteder med avsluttende runder. Her skal ikke trafikk slippes opp i mellomtiden hvis ikke annen ordre er gitt). Uniformert politi, mobile vakter, stasjonære vakter og løypevakter vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt.

Nabovarsel som kommunen distribuerer til berørte husstander finner du her: