NABOVARSEL som kommunen distribuerer på sine nettsider og gjennom sitt nettverkfinner du her:

 

2. etappe starter i Vikersund og har målgang på Norefjell, torsdag 24. august 2023. Start i Vikersund er 13:50 og forventet målgang på Norefjell er ca. kl. 18:10. Passering av Vikersund sentrum med innlagt spurt ca. kl. 14:25. Se her for komplett tidstabell med steder i løypa.

Arrangøren er av sikkerhetsmessige årsaker nødt til å stenge veiene en periode der rittet avvikles. Denne stengeplanen ser du i tabellen under. Stengingen gjøres i et sikkerhetsopplegg som ledes av politiet. Nødetatene kan passere, og vil få bistand fra rittets politistyrke ved passering.

Følgende veier sperres:

Strekning fra Strekning til Fra Til Kommentar
Vikersundgata Vikersundgata 07:00 18:00 Startarena Vikersund – gjelder i begge retninger
Vikersundbrua vest Strandpromenaden/Grandgata 13:15 13:45
Øst-modumveien/Heggenveien Vikersundbrua vest 13:15 13:45
Åmot sentrum(Kryss RV350/FV287) Øst-modumveien/Heggenveien 13:15 14:45 To passeringer – holdes stengt hele perioden
Vikersund(Kryss RV350/FV280) Åmot sentrum(Kryss RV350/FV287) 13:40 14:25
Vikersundbrua vest Strandpromenaden/Grandgata 14:00 14:30
Øst-modumveien/Heggenveien Vikersundbrua vest 14:15 14:45
Overnveien/Sigdalveien Åmot sentrum 14:30 15:00
Rogneberg (Prestfoss) Overnveien/Sigdalveien 14:15 15:30
Krødern Rogneberg (Prestfoss) 14:45 16:00
Hamremoen Krødern 15:30 16:00
Noresund Hamremoen 15:30 16:15
Norestrand Noresund 15:45 16:30
Vollmo Norestrand 15:45 16:30
Eidal Vollmo 15:45 16:45
Sandsbråten øst Eidal 16:00 17:00
Sandsbråten vest Sandsbråten øst 16:30 17:00
Hole bru Sandsbråten vest 16:15 17:15
Eggedal Hole bru 16:30 18:00
Norefjell Djupsjøveien/Innkjøring Bøseter Eggedal 17:00 18:30
Bøseterlia parkering Norefjell Djupsjøveien/Innkjøring Bøseter 17:30 18:30
Målområde Norefjell resort Målområde Norefjell resort Egen plan sammen med Norefjell resort
Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 36-44 km/t for denne etappen. Tidspunktene gjelder fartsretning mot rittet dersom annet ikke er oppgitt. Medgående trafikk vil alltid kunne gå lenger, og skal normalt ikke stoppes før «første bil» med takskilt «Vegen stengt» og rødt flagg passerer. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er «siste bil» merket med «SYKKELRITT SLUTT» og grønt flagg (unntaket er målsteder med avsluttende runder. Her skal ikke trafikk slippes opp i mellomtiden hvis ikke annen ordre er gitt). Uniformert politi, mobile vakter, stasjonære vakter og løypevakter vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt.

Nabovarsel som kommunen distribuerer til berørte husstander finner du her: