Et internasjonalt worldtour sykkelritt som Tour of Scandinavia er avhengig av ryddet vei for syklistene og den store kortesjen av følgebiler og MC. Vi beklager ulempene denne stengingen har for deg som publikum, men ber om forståelse for at det av hensyn til både din, rytternes og sjåførenes sikkerhet må stenges veier under rittet.

Veien vil av sikkerhetsmessige grunner være stengt mot syklistene
i hele perioden som angis i stengeplanen og på informasjonstavler.
Medgående trafikk vil kunne gå frem til bil med rødt flagg ankommer.

Stengte veier er merket med skilt: INNKJØRING FORBUDT etter vedtak fra Statens Vegvesen.
Dette av sikkerhetsmessige grunner både for beboere, syklister og øvrig trafikk.
Vi ber om at dere respekterer skiltene og vaktenes anvisninger.
Nødetatene kan passere og vil få bistand fra arrangørens ledelse

Ved fare for liv og helse må politiet kontaktes direkte på tlf. 02800 eller 112 ved nødstilfelle.

Se link til hver etappe til venstre. Her finner du detaljert tidstabell/sperreplan og generell info om etappen.

Kollektivtrafikken

Det må nødvendigvis også bli en del innstilte bussavganger i denne perioden, og dette vil også medføre en del generelle forsinkelser i busstrafikken. Østfold kollektivtrafikk har lagt alternative planer for avvikling på enkelte ruter.

Her finner du link til Østfold kollektivtrafikk sine sider med info om avvik for bussene under årets Ladies Tour of Norway.

Ved ytterligere spørsmål, kontakt Løype- og sikkerhetssjef Bjørn Erik Tuv, e-mail bet@eventrix.no