5.etappe starter i Vikersund og har målgang på Norefjell, lørdag 13. august 2022. Start i Vikersund er 10:40 og forventet målgang på Norefjell er ca. kl. 14:10. Passering av Vikersund sentrum med innlagt spurt ca. kl. 11:30. Se her for komplett tidstabell med steder i løypa.

Arrangøren er av sikkerhetsmessige årsaker nødt til å stenge veiene en periode der rittet avvikles. Denne stengeplanen ser du i tabellen under. Stengingen gjøres i et sikkerhetsopplegg som ledes av politiet. Nødetatene kan passere, og vil få bistand fra rittets politistyrke ved passering.

Følgende veier sperres:

Strekning fra Strekning til Fra Til Kommentar
Strandpromenaden/Grandgata Ringeriksveien/Haaviks vei 06:00 15:00 Startarena Vikersund – gjelder i begge retninger
Vikersundbrua vest Strandpromenaden/Grandgata 10:15 10:45
Øst-modumveien/Heggenveien Vikersundbrua vest 10:15 10:45
Åmot sentrum Øst-modumveien/Heggenveien 10:15 11:45 To passeringer – holdes stengt hele perioden
Overnveien/Sigdalveien Åmot sentrum 10:30 11:15
Amundrud Overnveien/Sigdalveien 10:30 11:15
Snarumsveien/Bøensveien Amundrud 10:30 11:15
Sysle Snarumsveien/Bøensveien 10:45 11:15
Vikersund(Kryss RV350) Sysle 10:45 11:30
Vikersundbrua vest Strandpromenaden/Grandgata 11:00 11:30
Øst-modumveien/Heggenveien Vikersundbrua vest 11:00 11:30
Overnveien/Sigdalveien Åmot sentrum 11:30 12:00
Prestfoss Overnveien/Sigdalveien 11:15 12:30
Hole bru Prestfoss 12:00 12:45
Eidal Hole bru 12:30 13:00
Vollmo Eidal 12:15 13:15
Fyranbråtan Vollmo 12:45 13:30
Krøderen Fyranbråtan 12:45 13:30
Hamremoen Krøderen 13:00 13:45
Noresund Hamremoen 13:00 14:00
Noremoen Noresund 13:15 14:00
Kryss Bøseter Noremoen 13:00 14:30
Norefjell resort Kryss Bøseter 13:00 14:30
Målområde Norefjell resort Målområde Norefjell resort Egen plan sammenn med Norefjell resort
Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 36-44 km/t for denne etappen. Tidspunktene gjelder fartsretning mot rittet dersom annet ikke er oppgitt. Medgående trafikk vil alltid kunne gå lenger, og skal normalt ikke stoppes før «første bil» med takskilt «Vegen stengt» og rødt flagg passerer. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er «siste bil» merket med «SYKKELRITT SLUTT» og grønt flagg (unntaket er målsteder med avsluttende runder. Her skal ikke trafikk slippes opp i mellomtiden hvis ikke annen ordre er gitt). Uniformert politi, mobile vakter, stasjonære vakter og løypevakter vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt.