11. august – etappe 3, Moss – Sarpsborg, 119 km

 

Start i Moss – LToN etappe 3, 2019

Tilbake i Norge går den tredje etappen på velkjente veier for mange av syklistene som tidligere har vært med i Ladies Tour of Norway. Man befinner seg for det meste i de vestlige og sydlige delene av gamle Østfold.

Starten går ved kanalen i Moss, samme sted som herrenes Tour of Norway har startet ved et par anledninger. Siden gjør man en nordlig loop forbi Kambo og Son før man svinger østover ved Såner kirke og sykler til Våler i Østfold.

Herfra følger man riksvei 115 til Svinndal der man svinger sydover og sykler til Missingmyr i Råde. Her krysser man E6 og drar videre gjennom Råde sentrum og siden sydvestover til Tomb jordbruksskole.

Så langs populære sommerplasser som Saltnes og Onsøy. Fra Onsøy kirke går det nordover igjen til Skinnerflo og siden østover til riksvei 112 og syd til passering av Glomma på riksvei 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Løypa svinger direkte nordover til Grålum og ny passering av E6 før man kommer inn til Sarpsborg sentrum og de tre avsluttende rundene som er velkjente fra tidligere med målgang like nedenfor Kulåsparken og Sarpsborg Rådhus. Her var det målgang også i 2021.

Detailed map GPX file